Teenuseid

Teravilja ümberlaadimine

Autotransport

Terminal on varustatud kolme sõltumatu teravilja vastuvõtupunktiga (nr.4, nr. 7, nr. 8). Teravilja mahalaadimine – 200 veoautot ööpäevas. Teravilja pealelaadimine – 40 veoautot ööpäevas.

Teravilja peale- ja mahalaadimist võib teostada ööpäevaringselt, ka sademete esinemisel.

Eraldi hoiustamise vajaduse korral teostatakse veoautode sorteerimist kliendi järgi ning teravilja tüübi ja kvaliteedi alusel. Sorteerimist teostatakse pärast proovide võtmist ja veoautode kaalumist.

Vagunid

Vagunite laadimine toimub automaatrežiimis manöövervintsidega varustatud neljal raudteeharul, millest igaühel saab laadida kaks vagunit üheaegselt või kuni 300 punkervagunit ööpäevas.

Vagunite mahalaadimine toimub ühel raudteeharul, millel võib üheaegselt maha laadida kaks vagunit või kuni 160 punkervagunit ööpäevas.

Terminalil on oma raudteeharud kogupikkusega 5,5 km, mis võimaldab kuni 344 punkervaguni samaaegset mahutamist. Raudteed on integreeritud Eesti raudteevõrku, mis on omakorda ühendatud Euroopa ja Aasia rahvusvahelise raudteevõrguga läbi piiriületuspunktide Narva – Jaanilinn, Koidula – Petseri ning Valga – Valka.

Laevade lossimine ja lastimine

Terminal kasutab süvaveekaisid, mille sügavus on 17,5 m ja pikkus 330 m, ning mis võimaldab silduda laevadel kandevõimega kuni 150 000 tonni.

Laevade lossimine toimub kaidel nr. 9 ja nr. 10 nelja Bühleri viljalaaduriga, millest kaks on mehhaanilised – jõudlusega kuni 1000 t/h ning kaks pneumaatilised laadungiruumi puhastamiseks – jõudlusega kuni 250 t/h kumbki. Mahalaaditav teravili läbib mehaanilise puhastuse ja magnetseparaatorid. Mahalaadimisel võetakse süstemaatiliselt teravilja proovid automaatsete proovivõtu seadmete abil ning toimetatakse pneumaatilise toruposti jaamade kaudu laborisse analüüsi tegemiseks.

Laevade lastimine toimub kail nr. 10 Bühleri ümberlaadijaga, mille jõudlus on kuni 1000 t/h. Laevale saabuv teravili kaalutakse elevaatori sertifitseeritud kaaluga, mida kontrollitakse ja kalibreeritakse iga aasa vastavalt standardile EVS 745:2010 ning teravilja proov saadetakse süstemaatiliselt torupostiga laborisse analüüsi tegemiseks.

Teravilja hoiustamine

Elevaator võimaldab teravilja erinevate liikide eraldi hoiustamist. Hoidlad on varustatud temperatuurianduritega. Eraldi hoiustamise vajaduse korral teostatakse teravilja liikide sorteerimist kliendi järgi ning teravilja tüübi ja kvaliteedi alusel. Hoiustamise protsessis jälgitakse teravilja temperatuuri igas hoidlas temperatuuriandurite abil.

Autode kaalumine

Terminal kasutab autokaalu, mida kontrollitakse ja kalibreeritakse vastavalt standardile ISO 9000:2015 ning mis omab METAS-Cert No 511-00698 vastavussertifikaati. Kogu kaalult saadud infot töödeldakse ja säilitatakse spetsiaalses arvestusprogrammis. Laadungi kaalumise ja arvestamise tulemuste alusel väljastatakse kliendile kaaluleht või kantakse andmed kliendi arvestusprogrammi.

Veoautode kaalumine koos teravilja ja muude laadungitega on meie terminalis lisateenusteks.

Labor

Terminal on varustatud laboriga, milles teostatakse teravilja, õli- ja kaunvilja kultuuride parameetrite määramist.

Teravilja analüüse viiakse läbi laboris rahvusvaheliste standardite (ISO 7971 - 3:2019, ISO 712:2009, ICC 155:1994) ja siseriiklike standardite (EVS-EN ISO 3093:2010, EVS-EN ISO 11587:2019, EVS 679:2014, EVS-EN ISO 24333:2010) alusel.

Peamiseks eesmärgiks on teravilja kvaliteedi hindamise läbiviimine proovides enne teravilja mahalaadimist elevaatorile.

Vilja parameetrite uurimiseks on meie terminalis kasutusel: analüsaator Perten Inframatic 9500, viljaveskid Perten 3100, Perten 3300, kuivatuskapid SANYO, niiskusmõõtjaid Pfeuffer HOH-EXPRESS HE 50, laborikaal Mettler Toledo PG-S, Mettler Toledo SG 3200, Sartorius L610, kleepevalgu langemisarvu ja kvaliteeti määravad Perteni seadmed.